17 Temmuz 2017 Pazartesi

AL SANA DESTAN

AL SANA DESTAN

Kişisel kazanımlar ve çıkarlar adına siyasi yobazlığın genlerine işlemesine izin vermiş ataerkil toplumlardan oluşan milletleri yöneten devlet mekanizmalarının demokrasi marifeti ile ele geçirilmesi oldukça kolay oluyor.

Tolere edebilme yeteneği gelişmemiş, 
Kendilerini akıl, bilgi, bilim, sanat, hak, hukuk, sevgi, saygı yerine,
Popülist ruhlarla donatmış insanları,
Güruhlar halinde bir araya toplayıp,
En uç noktalara yığdığınızda hırsızlıktan, çalmaktan çırpmaktan vakit bulamadıkları,
Birey,
Olarak varlıklarını,
Keşfedememenin acemiliği ve cahilliği ile sadece kalabalıkların içinde coşup,
Kendileri için kendilerine yaptıkları tezahüratları ve kendilerini ölümüne alkışlamalarını vatan severlik zannederken,
Bu yüzyılda sadece evrensel çağdaş yaşam standartları ve hedeflerinden uzaklaşmakla kalmıyor,
Devletlerini ve millete ait tüm varlıkları ele geçirmeye niyetlilerin ayaklarının altına da seriveriyorlar gerçek anlamda özgürlüklerini, istikballerini, menfaatlerini ve ulusal iradelerini.
Bir toplumda var olan tüm bu olumsuzluklara rağmen,
Geleceği yüzyıl önceden görüp,
Hiçbir kişisel kazanım peşinde koşmadan,
Çalmadan çırpmadan,
Sadece insanların yaşam konforlarını en üst seviyelere yükseltebilmek adına,
Kuşaklar boyu varlığını sürdürecek bağımsız, hür ve özgür bir ülke kurmayı önce hayal edip,
Sonra hayata geçirerek,
Var etmek içinse,
Olağanüstü,
Zeki,
Akıllı,
Bilgili,
İleri görüşlü,
Vizyon,
Zevk sahibi olup,
Çok cesaret gösterip,
Ve bir ömrü bir millete adamakla oluyor.
Bütün bunların hepsine sahip olup,
Birde üstüne hayallerini gerçekleştirip,
Bağımsız, hür ve özgür bir ülkeyi,
Hem de Ortadoğu’da, hem de İslam dininin baskılarına rağmen Cumhuriyet temelleri üstüne oturtarak kurmayı becerip, başarabilirsen eğer,
Adına,
Atatürk deniyor,
Yazılan destanaysa,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş destanı,
Deniyor.
Destanları tarih yazar,
İnsanlık,
Kaleme alır.
Gerçek,
Destanlarsa,
Destanları okuyanlara gurur verir,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş destanı gibi mesela…
Utanç değil yani.
Destanla,
Mestanı karıştırmamak lazım.
Murat Denizel
Not: Ulan

Hiç yorum yok: